Svia visualisering

SVIA tillverkar automationslösningar för maskinbetjäning. Produkterna är standardiserade, flexibla, prisvärda, kompakta, snygga, användarvänliga och startklara. Det egenutvecklade visionsystemet PickMT ger robotarna ögon.
Konceptdesign, grafisk design, illustration och styling inför lansering av ny Grafisk Profil och Kommunikativ plattform. Creative Director/Art Director Fernström. Illustrator Flodin.