Geo Lighting

GEO – Sculptural lighting.

GEO, ett planteringskärl som även kan räknas in i en projekterad ljusmiljö, t ex genom att belysa en fasad, växtlighet och/eller en gruppering av flera GEO. Det öppnar för kreativa lösningar i offentlig miljö som parker, på kyrko­gårdar och i stadsmiljö.

Kombinera grundutförandet av planteringskärlet GEO med en belysningsarmatur som kan användas när locket är på, under de perioder man avstår från plantering, alternativt i en grupp av odlingskärl där en eller flera av dem agerar stämningsljus och skulptural form bredvid planter­ade kärl, effektfullt och vackert.